Tư vấn & triển khai chuyển đổi số doanh nghiệp

Giúp doanh nghiệp hiện thực hóa Digital Workplace, tối ưu hóa quy trình và tăng cường hiệu quả hoạt động, đồng thời xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

CÁC MẢNG TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP

Ứng dụng công nghệ hỗ trợ công việc

Tư vấn và triển khai các hệ thống công nghệ

Triển khai hệ thống CRM

Triển khai các Intergrations, Call Center, Chatbot, Email

Thiết kế báo cáo bằng công cụ Power BI, Data Analysis

Ứng dụng công nghệ vào Sales & Marketing

Quản lý khách hàng tiềm năng (LEAD)

Quản lý cơ hội bán hàng (DEAL)

Quản lý sản phẩm

Quản lý chiến dịch Marketing

Vận hành doanh nghiệp bằng công nghệ

Quản lý vận hành dự án

Quản lý công việc

Quản lý tương tác với khách hàng

Quản lý nội bộ vận hành

Quản lý nhân sự bằng công nghệ

Quản lý tuyển dụng, onboard

Quản lý đào tạo

Quản lý đánh giá/KPI

Quản lý tài liệu, kiến thức

CÁC PHƯƠNG PHÁP TƯ VẤN & TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP

Business Consultant

Tư vấn khách hàng về các vấn đề kinh doanh/ chiến lược và theo dõi để đảm bảo hiệu suất hoạt động.

Thời gian triển khai: 1-3 tháng

Khách hàng đề xuất các mục tiêu trong dự án. Trong 1 đến 3 tháng, PEACH tổ chức 1-2 cuộc họp mỗi tuần để hiểu sâu sắc tình trạng hiện tại của khách hàng và phát triển một kế hoạch đây đủKhi triển khai ra thị trường, PEACH sẽ tổ chức 1-2 cuộc họp tiếp theo mỗi tháng để đánh giá hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa kết quả kinh doanh.

Doanh nghiệp kế hoạch chi tiết trong 3-6 tháng với tiêu chuẩn MNG và có sự hỗ trợ của các Consultant Partner để theo dõi và tối đa hóa hiệu suất.

Short Assignment

Xây dựng các kế hoạch kinh doanh công ty giải pháp ngắn hạn cho khách hàng

Thời gian triển khai: 2-4 tuần

Khách hàng đề xuất các mong muốn và mục tiêu kinh doanh hoặc vấn đề cụ thể cần giải quyết PEACH tổ chức 2–4 cuộc họp / workshop để hiểu sâu sắc tình trạng hiện tại của doanh nghiệp và nắm bắt các vấn đề / cơ hội tiềm năng Sau đó, PEACH xây dựng một kế hoạch đầy đủ cùng khách hàng.

Hoàn thành các kế hoạch kinh doanh marketing tài chính, với tiêu chuẩn MNC được customize riêng cho Doanh nghiệp

Workshop Facilitation

Đưa ra định hướng và giúp khách hàng phát triển các giải pháp riêng của doanh nghiệp

Thời gian triển khai: 1-2 buổi

In-house workshop để cung cấp các kiến thức, framework chính. Trong thời gian còn lại, các nhóm trong tổ chức làm việc theo team để phát triển kế hoạch theo kiến thức được cung cấp PEACH đóng vai trò là người điều phối để tương tác giúp các team tạo ra giải pháp của riêng họ và nằm bắt cuộc thảo luận.

Cuối cùng, sẽ có được một kế hoạch kinh doanh thực tế do chính doanh nghiệp phát triển với cách tiếp cận mới giúp phát triển kinh doanh.

YẾU TỐ THÀNH CÔNG TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP

QUY TRÌNH
Xây dựng và hoàn thiện quy trình vận hành của doanh nghiệp

CÔNG NGHỆ
Lựa chọn và thiết kế hệ thống công nghệ phù hợp với đặc thù hoạt động vận hành

CON NGƯỜI
Đào tạo cho đội ngũ nhân sự vận dụng quy trình và hệ thống công nghệ và công việc hằng ngày

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG QUY TRÌNH DOANH NGHIỆP F&B

Xây dựng quy trình, KPIs

– Phỏng vấn nội bộ doanh nghiệp (BOD, manager, nhân viên) để cấu trúc lại quy trình vận hành
– Đề xuất các hướng cải thiện, tối ưu quy trình

Xây dựng báo cáo, dashboard, và cấu trúc dữ liệu

– Dựng các mẫu Dashboard, Report tương ứng với từng quy trình
– Xây dựng cấu trúc dữ liệu cần thiết để cho ra Dashboard Report

Xác định các tính năng và chọn các công nghệ phù hợp

– Phân tích đặc điểm quy trình để đưa ra các yêu cầu tính năng công nghệ
– Phân tích và đề xuất các công nghệ phù hợp

Thiết kế hệ thống, kết nối dữ liệu hệ thống

– Dựng hệ thống công nghệ
– Đồ dữ liệu của doanh nghiệp lên hệ thống
– Xây dựng báo cáo cho doanh nghiệp

Đào tạo nhân sự về quy trình và hệ thống vận hành

– Đào tạo nhân sự về quy trình, hệ thống vận hành
– Đồng hành tư vấn giải quyết một số vấn đề trong quá trình triển khai, vận hành

Liên hệ

Văn phòng

23 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Email

[email protected]

Hotline

+84 56 566 7686


Scroll to Top