Tư vấn & xây dựng nhượng quyền thương hiệu (franchise)

Dịch vụ tư vấn và xây dựng nhượng quyền thương hiệu (franchise) của PEACH Consulting đi sâu vào vận hành và đồng hành cùng doanh nghiệp tái cấu trúc lại bộ máy ở nhiều mảng như Vận hành, Tài chính, Nhân sự, Branding, Marketing, Sales… tiến tới xây dựng mô hình franchise toàn diện phát triển bền vững. Mục tiêu phát triển các đối tác Franchisor vận hành thành công và phát triển bền vững.

CÁC MẢNG TRONG XÂY DỰNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

Nghiên cứu thị trường

Đánh giá các phân khúc

Đánh giá các khóm khách hàng

Xác định cơ hội thị trường

Xây dựng định vị thương hiệu

Định vị thương hiệu

Xây dựng Brand Guideline

Xây dựng Marketing Plan

Xây dựng Communication Plan

Tư vấn concept

Tư vấn thiết kế concept

Thiết kế trải nghiệm khách hàng

Thử nghiệm concept

Giám sát và đánh giá thực thi

Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Xây dựng kế hoạch Performance Marketing

Thiết kế báo cáo và quản lý kinh doanh

Triển khai CRM

R&D sản phẩm mới

Xây dựng kế hoạch sản phẩm

Phát triển Product Portfolio

Xây dựng cấu trúc giá, định giá sản phẩm

Xây dựng tiêu chuẩn mua bán hàng, nguyên vật liệu

Vận hành & nhân sự

Xây dựng SOP vận hành

Thiết lập KPI và quản lý hiệu suất

Tuyển dụng, đào tạo, C&B

Xây dựng chính sách, quản lý chất lượng

Công nghệ

Triển khai POS và các hệ thống intergration tích hợp

Xây dựng quy trình hệ thống

Thiết kế báo cáo, dashboard

Huấn luyện sử dụng công nghệ và hỗ trợ

Nhượng quyền

Xây dựng hệ thống vận hành nhượng quyền

Tư vấn hợp đồng pháp lý nhượng quyền

Xây dựng kế hoạch phát triển nhượng quyền

Xây dựng kế hoạch tài chính

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG BỘ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

Nghiên cứu thị trường, phân tích mô hình, khách hàng

Phát triển winning-concept, định vị thương hiệu

Phát triển nhóm sản phẩm/dịch vụ, thu mua

Thiết kế design concept, brand guideline

Xây dựng kế hoạch tài chính, nhân sự

Xây dựng kế hoạch Sales & Marketing

Xây dựng quy trình vận hành

Đào tạo và chuyển giao Franchise Package

Liên hệ

Văn phòng

23 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Email

[email protected]

Hotline

+84 56 566 7686


Scroll to Top