CÁC HOẠT ĐỘNG PARNERSHIP

GUEST SPEAKER – WORKSHOP THÍCH NGHI (UAN MARKETING & XANH MARKETING)

104706102_664325004117511_7855249735955650860_o
105974819_10220191631235015_3541675184646106148_o
104593053_10220207900761743_5348949477550005499_n
104740734_10220207901321757_48624201000091631_n
105585718_10220207900921747_3452568625464749426_n
105628201_3258581044162408_1975521641886367577_o

GUEST SPEAKER – WORKSHOP ỨNG DỤNG MARKETING AUTOMATION ( TRIGGERM)

104468320_164838945049905_4930172885439719023_o
mobile_file_2020-06-27_02-25-16 (1)
106274355_2926848550773893_334126831354925744_o
105538943_166707648196368_5994297858186381803_o

GUEST SPEAKER – WOMAN LEADERSHIP 101 (LADY LIFE – LADY NETWORKING)

104692458_3675741815776447_7219350289893135335_o
106092468_3675741792443116_4805210273203345539_o
105591478_3687545571262738_2158719048566772890_o

GUEST SPEAKER – CHUỖI WORKSHOP: THE REAL WORLD OF MARKETING (ĐH HOA SEN)

SXX
79226537_10218235398610422_7584394666817093632_o

BGK – CHUNG KẾT CHINH PHỤC HỌC BỔNG MỞ TƯƠNG LAI (FPT SKILLING)

102820651_2981439881977712_1557608328463044199_o
117344476_3188650164590015_1212461112176163211_o
117990845_3203278596460505_1880227119575306782_o
117968323_3203279039793794_5490808286324272258_o
117987527_3190900441031654_1505786213848407310_n

MENTOR – MENTORING 1 ON 1 (UAN MARKETING)

107020840_676085092941502_6146279149622339882_o
111358377_685125825370762_7564898551988854351_o

MENTOR – GIVE IT BACK (LEAD THE CHANGE)

dc
113516331_689750978270508_6828476178995921263_o
83421596_1647479238743318_201393520228239130_n
89380950_10219106626070564_3808594023896055808_o

MENTOR – SME MENTORING 1 ON 1

95866648_2926861680737982_9144725602207531008_o
SX

MENTOR – VIETNAM ONLINE HACKATHON 2020 (GDG MIỀN TRUNG)

93302073_2620327968250990_885504015985541120_o
Capture
101351811_10220003823339935_2203872810500096000_n
102648439_10220003698376811_6946423231146360832_n

MENTOR/BGK – TDTU STARTUP WINGS 2019 (ĐH TÔN ĐỨC THẮNG)

52683037_2262147024031160_5848625853667213312_n
76958033_10218027531493874_1894312321086390272_o
75233608_10218027531253868_1941983704997953536_o
Mentor TDT
75241258_10218027531373871_1314664252077768704_o

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Tư vấn ứng dụng Công nghệ vào xây dựng và phát triển doanh nghiệp từ vận hành đến Sale & Marketing