Management Consulting

Liên hệ tư vấn

PEACH Consulting giúp các doanh nghiệp SMEs tăng trưởng và phát triển. Từ Tư vấn và Triển khai các giải pháp Chuyển đổi số, bao gồm CRM, ERP, E-Commerce đến Tư vấn Chiến lược Tăng trưởng, Chiến lược Thương hiệu và Marketing.

Chúng tôi đánh giá cao kiến thức và sự thấu hiểu mà PEACH Consulting đã thể hiện trong quá trình tư vấn. Không chỉ dừng lại ở việc triển khai một hệ thống CRM, PEACH Consulting còn cho thấy khả năng tư vấn chiến lược rất tốt.

Trung Đỗ
Giám đốc, Vua bò

TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Hệ thống quản lý được PEACH Consulting tư vấn xây dựng cho các Doanh nghiệp Việt Nam bao gồm tất cả các chính sách, quy định, quy trình để vận hành Doanh nghiệp một cách hiệu quả. Phương pháp này được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp không phân biệt quy mô, lĩnh vực kinh doanh

PEACH CONSULTING – YOUR SUCCESSES ARE OUR HONOR

BIỂU ĐỒ CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ

VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ

Là đơn vị đi đầu về tư vấn xây dựng hệ thống Quản lý điều hành, trong thời gian qua PEACH Consulting đã tư vấn cho nhiều Doanh nghiệp Việt Nam xây dựng và vận hành hệ thống thành công và đạt được những lợi ích:

Giúp cấp Quản lý giải quyết công việc nhanh gọn để đạt được mục tiêu

Giúp Quản lý và Nhân viên công ty làm việc có hệ thống, chủ động hơn trong công việc.

Giúp Nhân viên phối hợp nhịp nhàng trong công việc

Giảm thiểu việc chồng chéo trách nhiệm

TỔNG QUAN CÁC GÓI TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ

Ngày nay, muốn cạnh tranh thành công trên thị trường, Doanh nghiệp cần nỗ lực thực hiện Chiến lược Quản trị cơ cấu Nhân sự một các hữu hiệu.

PEACH Consulting là đơn vị tư vấn Chiến lược Quản trị cơ cấu Nhân sự hàng đầu Việt Nam đã tư vấn cho nhiều Doanh nghiệp trong và ngoài nước với các mô hình kinh doanh khác nhau

PEACH Consulting là công ty tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho doanh nghiệp Việt Nam và được nhiều Doanh nghiệp áp dụng thành công

PEACH Consulting là đơn vị chuyên tư vấn xây dựng hệ thống BSC – KPI cho các Doanh nghiệp tại Việt Nam. Đến nay, PEACH Consulting đã tư vấn cho hơn 50 Doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả hệ thống BSC – KPI

PEACH Consulting là đơn vị tư vấn xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO cho các Doanh nghiệp tại Việt Nam tạo tiền đề cho phát triển bền vững và cải tiến liên tục

PEACH Consulting là đơn vị đi đầu, đã tư vấn thành công và hiện nay đang tiếp tục hỗ trợ nhiều Doanh nghiệp triển khai Chiến lược Tái cấu trúc Doanh nghiệp một cách khoa học và đạt hiệu quả cao nhất

CÁC GIAI ĐOẠN
ÁP DỤNG CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ

Chiến lược Quản trị là một hành trình áp dụng các quy tắc, chính sách, quy trình để thiết lập ra được khuôn mẫu vận hành cho doanh nghiệp, do đó để áp dụng và triển khai cần rất nhiều thời gian và công sức thực thi và cần phải đúng thời điểm phát triển của Doanh nghiệp. Từng Chiến lược Quản trị đươc PEACH Consulting tư vấn và triển khai đều ứng với từng giai đoạn phát triển của Doanh nghiệp như:

  • Phase 1 – Áp dụng Chiến lược cơ cấu nhân sự nhằm tinh giản nguồn lực, tập trung vào tạo ra Doanh thu
  • Phase 2 – Xây dựng hệ thống BSC – KPI để thúc đẩy hiệu quả của nhân viên
  • Phase 3 – Áp dụng Chiến lược Tái cấu trúc Doanh Nghiệp và Hệ thống lương 3P để tối ưu chí phí Doanh nghiệp và chuẩn hóa bộ máy Nhân sự
  • Phase 4 – Xây dựng Hệ thống ISO để chuẩn hóa Quy trình công việc

Lộ trình phát triển Chiến lược Quản trị

Liên hệ tư vấn ngay