BUSINESS CONSULTING

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Với các công cụ nghiên cứu thị trường, PEACH Consulting phân tích các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của khách hàng như: khách hàng, thói quen tiêu dùng, mua sắm, quy mô thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp.  Cùng với những kinh nghiệm của những chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi thu thập các yếu tố bên trong doanh nghiệp có tác động lớn đến hoạt động kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp như: các nguồn lực của doanh nghiệp, kế hoạch kinh doanh, nhân sự, cơ cấu tổ chức, phong cách lãnh đạo ….

PEACH phát hiện ra những điểm yếu, những rào cản của sự phát triển doanh nghiệp, đồng thời phát hiện ra những điểm mạnh để phát huy, từ đó đề xuất ra những giải pháp phù hợp để doanh nghiệp phát triển bền vững thông qua dịch vụ tư vấn chiến lược kinh doanh

VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Chiến lược Kinh doanh đóng vai trò hết sức quan trọng trong doanh nghiệp.Chiến lược kinh doanh đúng đắn sẽ tạo một hướng đi tốt cho doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh có thể coi như kim chỉ nam dẫn đường cho doanh nghiệp đi đúng hướng và mang lại những lợi ích như:

• Định hướng cho hoạt động của Doanh nghiệp trong tương lai thông qua việc phân tích và dự báo môi trường kinh doanh

• Linh hoạt và chủ động để thích ứng với những biến động của thị trường, đồng thời còn đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển theo đúng hướng

• Giúp doanh nghiệp nắm bắt được các cơ hội cũng như đầy đủ các nguy cơ đối với sự phát triển nguồn lực của doanh nghiệp

• Khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn lực, phát huy sức mạnh của doanh nghiệp

Liên hệ tư vấn

PEACH Consulting giúp các doanh nghiệp SMEs tăng trưởng và phát triển. Từ Tư vấn và Triển khai các giải pháp Chuyển đổi số, bao gồm CRM, ERP, E-Commerce đến Tư vấn Chiến lược Tăng trưởng, Chiến lược Thương hiệu và Marketing.

Chúng tôi đánh giá cao kiến thức và sự thấu hiểu mà PEACH Consulting đã thể hiện trong quá trình tư vấn. Không chỉ dừng lại ở việc triển khai một hệ thống CRM, PEACH Consulting còn cho thấy khả năng tư vấn chiến lược rất tốt.

Trung Đỗ
Giám đốc, Vua bò

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TỔNG THỂ

Xây dựng
Kế hoạch Kinh doanh - AOP
Chiến lược
Thâm nhập Thị trường
Chiến lược
Mở rộng Thị trường

TỔNG QUAN CÁC GÓI TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Vào những tháng cuối năm, hầu hết các Tập đoàn, Công ty đều dành thời gian cho việc lập Kế hoạch Kinh doanh hằng năm (AOP – Anual Operating Plan). Đây là công việc quan trọng nhằm định hướng mục tiêu, chiên lược thực hiện, kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, … cho năm tiếp theo.

PEACH Consulting là công ty đã tư vấn cho hàng trăm Doanh nghiệp lớn, nhỏ tại Việt Nam hoàn thiện AOP trong những năm qua. Chúng tôi cử chuyên gia tư vấn ngồi làm việc cùng Ban Lãnh Đạo công ty và từng Trưởng Phòng Ban nhằm hoạch định Kế hoạch khả thi, thực tế dựa trên năng lực và nguồn lực hiện có của Doanh nghiệp

PEACH Consulting là công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp tại Việt Nam. Do đó, chúng tôi là công ty tư vấn thích hợp nhất cho việc cung cấp kiến thức chuyên sâu và những hiểu biết thực tế để giúp khách hàng vượt qua khó khăn và giải quyết các vấn đề mà khách hàng có thể phải đối mặt khi xem xét việc thâm nhập vào thị trường Việt Nam.

PEACH COnsulting là công ty tư vấn chiến lược Phát triển & Mở rộng Thị trường, chuyên cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực chiến lược, công nghệ, quản lý thay đổi, quan hệ công chúng, sáng tạo và ý tưởng, đồng thời cung cấp các dịch vụ quản lý tiếp thị doanh nghiệp, hiệu quả chi tiêu tiếp thị, tối ưu hóa tài trợ và các giải pháp tin tức chính trị.

Liên hệ tư vấn ngay