VỀ PEACH CONSULTING

YOUR SUCCESSES ARE OUR HORNOR


Thành lập từ năm 2016, sứ mệnh của PEACH Consulting giúp các doanh nghiệp SMEs tăng trưởng và phát triển. Tư vấn và Triển khai Giải pháp Chuyển đổi số như CRM, ERP, E- Commerce đến Tư vấn chiến lược Phát triển Kinh doanh và chiến lược thương hiệu Marketing. PEACH Consulting đồng hành phát triển và tăng trưởng cùng doanh nghiệp.

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

ERP - SẢN XUẤT

CRM - dịch vụ

E-COMMERCE - bán lẻ

marketing STRAtegy

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG