Marketing Consulting

Liên hệ tư vấn

PEACH Consulting giúp các doanh nghiệp SMEs tăng trưởng và phát triển. Từ Tư vấn và Triển khai các giải pháp Chuyển đổi số, bao gồm CRM, ERP, E-Commerce đến Tư vấn Chiến lược Tăng trưởng, Chiến lược Thương hiệu và Marketing.

Được sự tư vấn ứng dụng phần mềm CRM và chiến lược marketing từ công ty giúp Phi&P có thể chuẩn hóa qui trình chăm sóc khách hàng, quản lý tối ưu nguồn dữ liệu và thực hiện hiệu quả các chiến lược marketing dài hạn.

Ms.Phi Vương
CEO, Phi&P

Tư vấn chiến lược Marketing là quá trình nghiên cứu và tư vấn xây dựng các hoạt động Marketing trong vòng 1–3 năm, bao gồm việc xác định khách hàng mục tiêu, thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu trên thị trường mục tiêu đó.

Đồng thời xây dựng các mục tiêu về marketing, như mức độ nhận biết thương hiệu, thị phần của thương hiệu và các hoạt động tiếp thị để đạt các mục tiêu Marketing

Các gói chiến lược Marketing

Chiến lược
Thương hiệu
Chiến lược
Marketing Tổng thể
Chiến lược
Trade Marketing
Chiến lược
Phân phối
Nghiên cứu
Thị trường

Vai trò của Chiến lược Marketing

Marketing có vai trò là cầu nối trung gian giữa hoạt động của doanh nghiệp và thị trường, đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp hướng đến thị trường, lấy thị trường làm mục tiêu kinh doanh. Các vai trò chính của Chiến lược Marketing gồm

  • Điều phối sự kết nối các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với thị trường
  • Liên kết giữa người sản xuất và người tiêu dùng
  • Giúp các Doanh nghiệp có điều kiện thu thập và xử lý thông tin một cách hiệu quả nhất nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng
  • Khắc phục những lời kêu ca, phàn nàn từ phía người tiêu dùng thông qua việc nghiên cứu hành vi sau mua của khách hàng
  • Nâng cao khả năng cạnh tranh cũng như nâng cao nhận biết dịch vụ, chất lượng dịch vụ của Doanh nghiệp

Biểu đồ Chiến lược Marketing

You can transform your business to a revenue-producing asset that lets you work as much or as little as you want.

Lộ trình phát triển Chiến lược Marketing

Tổng quan các gói tư vấn Chiến lược Marketing

PEACH Consulting hỗ trợ xây dựng và quản trị những khái niệm và suy nghĩ của khách hàng nhằm tạo nên một hình ảnh mang ý nghĩa tích cực với thương hiệu. Chiến lược thương hiệu là kế hoạch dài hạn xây dựng thương hiệu để đạt được các mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp.

PEACH Consulting tư vấn và triển khai kế hoạch dài hạn giúp tổ chức đạt được các mục tiêu kinh doanh và mục tiêu Marketing. Bao gồm việc xác định thị trường, khách hàng mục tiêu, lợi thế cạnh tranh, công ty sẽ thực hiện những thay đổi gì liên quan đến sản phẩm, giá, kênh phân phối và hoạt động truyền thông.

PEACH Consulting là đơn vị tư vấn hàng đầu về lĩnh vực Trade Marketing với những chương trình tư vấn khoa học và có hệ thống như: Chiến lược Trade Marketing hàng năm, Kỹ thuật trưng bày và giám sát trưng bày, Kỹ thuật khuyến mãi trên kênh phân phối, Cách thức trả thưởng cho điểm bán, Giám sát thị trường về Trade Marketing, Chăm sóc điểm bán, Báo cáo thông tin về Trade Marketing

PEACH Consulting tư vấn các giải pháp Phân phối cho Doanh nghiệp nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh thông qua quá trình tư vấn cụ thể.

PEACH Consulting là công ty hàng đầu về lính vực Tư vấn về Phân phối, Thiết lập Kênh phân phối tại Việt Nam, đã tư vấn và triển khai thành công cho nhiều dự án Phân phối sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam

PEACH Consulting cung cấp dịch vụ Nghiên cứu Thị trường hàng đầu Việt Nam nhờ hiểu rõ về thị trường nội địa.

PEACH Consulting tự hào luôn là đối tác lý tưởng cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc đưa ra quyết định chiến lược

Liên hệ tư vấn ngay